ده چیزی که باید هنگام سفربه ماسوله بدانیم چیست ؟؟
| | | |

ده چیزی که باید هنگام سفربه ماسوله بدانیم چیست ؟؟

1-روستای ماسوله نمایی زیبا از خانه‌های پلکانی، بالکن‌های مزین به گل‌های شمعدانی، جنگل‌های بکر و سرسبز، آبشارهای خروشان و کوه‌های…